gong告:
成wei中国有价值de精准ying销解决方案ti供商
全自动包zhuang干粉shebei
全自动包zhuang干粉shebei 添加时间:2019-06-12 广泛应yong于腻子粉、填缝剂、干粉砂浆、保温砂浆、穕ang阑餿u料、粉煤灰、干粉tu料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统suo需砂浆、zhuangshi砂浆、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等即粉体yu粉体,或粉体yu各种化gongxiao料之间de混合
作品简介
shebei展示
产品介绍
gong司实li
re卖产品
客户ping价